/ 23-р хороо /
  • 23 дугаар хороо нь 2538.48 га талбайг хамрах бөгөөд 3801 өрх, 13934 хүн амтай. Хороонд үйл ажиллагаа явуулдаг төрийн байгууллага-2, төрийн бус байгуул...
Статистик мэдээ
  • 2019-04-10
  • 2019-04-10
  • 2019-04-10
  • 2019-04-10
  • 2019-04-10
Эрэн сурвалжилж байна